Aile Hukuku – İzmir Boşanma Avukatı

 

Aile Hukuku; En sık karşılaşılan sorun boşanma

Boşanma davaları hiç şüphesiz aile birleşiminde en sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Ancak boşanma davalarında aile mahkemesi mutlaka haklı sebep arar ve taraflar gerekçe gösteremediği sürece boşanma gerçekleşmez. Evlilik birliğinde doğan çocukların velayetini hangi ebeveyne vereceği, diğerinin çocuğu hangi şartlarda göreceği gibi hususlar da aile mahkemesinin sorumluluğu ve karar verme yetkisi dahilinde dir. Boşanma davaları sonucunda aile mahkemeleri hem eş hem de nafaka başta olmak üzere diğer tüm hukuki haklarda karar verme yetkisine sahiptir. Bütün bu hususlara ilişkin düzenlemeler mahkeme kararları ile sonuçlandırılmaktadır.

 

Aile Hukuku; Güvenli bir toplum ailede başlar

Aile toplumun en küçük yapı birimidir, huzurlu ve güvenli bir toplumun oluşumu ailede başlar. Huzurlu ve mutlu bir ailede doğup büyüyen çocuklar geleceğe daha güvenle bakar, kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenirler. Ancak aile içi şiddet konusunu göz ardı etmek mümkün değil çünkü ülkede son yıllarda artan boşanma vakaları yakın gelecekte şimdikinden çok daha fazla sorun yaratacak. Bu nedenle aile hukuku çok önemli bir alandır. Hukuken bilinmeyen ve yasal çerçeveye alınmayan sorunlar, gelecekte aşılması neredeyse zor hale gelecek sorunlar olarak karşımıza çıkacaktır. Sadece Türkiye’de değil tüm dünya ülkelerinde genel bir sorun haline gelecek olan bu durum, özellikle boşanmış ebeveynlerin çocukları, tüm ülkeler için büyük bir sorun haline gelmiştir.

 

Aile hukuku en önemli alanlardan biridir

Anlaşmalı boşanma davalarında çocuklar ciddi psikolojik yaralar alırken, çekişmeli boşanmalarda anne ile baba arasında kalan ve aralarında seçim yapmak zorunda kalan çocuklar ciddi psikolojik sorunlar yaşamaktadır. Yaşadıkları bu zor dönem hayatlarında kapanmayan bir yara olarak kalıyor ve ne yazık ki hayatlarının tamamına yansıyor. Kurdukları ailede bile bundan etkileniyorlar, eşleri ve çocuklarıyla sorunlar yaşıyorlar. Bu nedenle aile hukuku Türk Medeni Kanunu’nun en önemli alanlarından biri ve belki de ilkidir. Aile mahkemelerinde görülen davalardan biri olan boşanma davalarında en çok karşılaşılan konu velayet meselesidir. Çocuğun miras alması durumunda bu çok daha ciddi bir sorun haline gelir çünkü velayet ebeveyni, çocuk reşit olana kadar miras hakkına sahiptir. Bu nedenle velayet davaları önemlidir.

 

Toplumun en küçük parçası ailedir

Bir diğer konu ise bakım sorunlarıdır. Kendisi dava konusu olan nafakaya ilişkin kanun hükümleri ve adli yaptırımlar bazı durumlarda işe yaramaz hale gelmektedir. Özellikle nafaka ödemekle yükümlü olan baba, mahkeme kararıyla nafaka ödememe konusunda direniyor. 1982 Anayasası olarak bilinen ve 1982 yılında kabul edilen anayasada aile birliği Türk toplumunun temeli olarak düzenlenmiştir. Evlilik yoluyla bir araya gelen ve yakınlık kazanan insanların oluşturduğu toplumun en küçük kısmı ailedir. Aile hukuku, bu topluluğu oluşturan kişilerin her birinin hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Bu her türlü hukuki meselenin üstündedir

Aile hukuku mahkemeleri çok çeşitli konulara bakan yargı mercileri olmasına rağmen en sık görülen davalar boşanma davalarıdır. Tüm hukuk davaları arasında aile hukuku, tüm hukuki konulardan önceliklidir. Toplumlarda yaşayan vatandaşları doğrudan etkileyen konular; Bunlar aile birliğini ilgilendiren sorunlar ve konulardır. Bu nedenle devletler sürekli yeni yasal düzenlemeler hazırlayarak ailenin birlik ve bütünlüğünü korumaya çalışmaktadır. Aile hukuku sayılan konuların kanun maddeleri ile hazırlanması ve bu maddelere uygun olarak uygulanması gerekir.

 

Kapsanan sorunlar

Önceleri sorun olmayan ama zamanla toplumda ciddi yaralar açan aile içi sorunlar, zamanla çıkarılan kanun, tüzük veya yönetmeliklerle kontrol altına alınmakta ve aile hukuku çerçevesinde değerlendirilmektedir. Aile hukukunun kapsadığı başlıca konular, evlilik öncesi ve sonrası mal paylaşımı, boşanma ve velayet davaları, nafaka davaları, evliliğin zarar görmesi veya iptali, velayet ve babalık davaları; şecere reddi davaları, evlat edinme ve veraset davaları. Ayrıca yabancı mahkeme kararlarının Türkiye’de tanınması ve tenfizine ilişkin davalar ile ailenin korunması, kadın ve çocuklara yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınan dava ve kararlar da aile hukuku kapsamında ele alınan konulardır.