Ceza Hukuku – İzmir ceza avukatı

 

           Ceza Hukuku

Suç kavramının incelendiği ceza hukuku aynı zamanda kamu hukuku alanını da kapsamaktadır. Ceza davaları ağır ceza mahkemeleri ve asliye ceza mahkemeleri aracılığıyla yürütülmektedir. 5237. maddenin 1. fıkrasında kanunen suç sayılmayan hiçbir fiilin suç sayılamayacağı belirtilmektedir. Bu ifadeye göre kişi, aynı zamanda suç olan bir eylemden dolayı adli para cezasına veya hapis cezasına çarptırılabilir.

 

Ceza Hukuku Hukukun Unsurları

Yapılan eylemin suç tanımına tam olarak uyması durumunda suçlunun yargı sürecine tabi tutulması uygun görülür. Ceza hukuku, geniş bir hukuk yelpazesini içermekte olup, kanunlar, fiilin kendisi, fiili işleyen kişi üzerinde değerlendirilerek uygulanır. Hukukun unsurları aracılığıyla kendisine veya başkalarına yarar sağlamak amacıyla, toplumun huzur ve refahını bozmak amacıyla zararlı eylemlerde bulunmak suç olarak kabul edilmektedir.

Türk Ceza Kanunu’nun 20’nci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca “Ceza sorumluluğu, amacı ne olursa olsun bizzat alınır.” Fiili işleyen kişi üzerinden değerlendirilir ve fiili işleyen kişi veya kişilere kanun yoluyla ceza uygulanacaktır.

 

Ceza Hukuku Maddi Unsur

Ceza hukuku çerçevesinde kişi veya kişilerin fiili kasten işlemesi halinde maddi unsur değerlendirilir. Dış dünyaya karşı iş kurma, maddi zarara yol açacak etkenlere dayanıp dayanmadığına göre hukuka göre değerlendirilir. Maddi faktörlere göre suçun oluşması için failin harekete geçmiş olması ve eylemi gerçekleştirmek için plan yapmış olması yeterli olacaktır.

 

Hukuk alanında başka kurum veya kişilerin canına, malına zarar verecek şekilde tehdit, şantaj veya plan yapmak yeterli görülmektedir. Ağır ceza mahkemesi ve asliye ceza mahkemesi aracılığıyla değerlendirmeler yapılıp süreç incelenir, bu sürece bir ceza avukatı da dahil olabilir.

 

Ceza Hukuku, Hukuka Aykırı Unsur

Hukuka aykırılık unsuru istisnalarla değerlendirilir. İşlenen suçun kanunlar yoluyla incelenmesinin mümkün olmadığı durumlarda soruşturmalar yapılır. Her durum ve eylem ceza hukuku çerçevesinde ele alınsa da bazı fiillerin hukuka uymaması nedeniyle çelişki unsuru esas alınarak soruşturmalar yürütülmektedir.

 

Bu hallerde Türk Ceza Kanunu’nun 25’inci maddesindeki hakkın kullanılması ile Türk Ceza Kanunu’nun 24’üncü maddesindeki meşru müdafaa hakkının da devreye girdiği kabul edilir. Örneğin; Cebir ve şiddet kullanılarak işlenen suçlara veya ilgili kişinin rızasıyla işlenen suçlara göre değişiklik gösterecek hukuk ihlali unsurları da bulunmaktadır. Kişi veya kurumların değerlendirmesi bu süreç üzerinden incelenecek ve hukuk çerçevesinde mahkemeye yansıtılabilecektir.

 

Ceza Hukuku Suç Kavramı

Suç kavramı ve suç politikası üzerinden ceza hukuku kapsamında değerlendirilmektedir. Bir kişi veya kişilerin suçlu sayılabilmesi için öncelikle suçlu sayılması veya suç kavramıyla yakından ilişkili bir kişi olması gerekir. Eşitlik ve adaletin sağlanması amacıyla özel hükümler dışında kanuna dayanan durumlar dikkate alınır. Kişi veya kişilerin, topluma, devlete veya bireye maddi veya manevi zarar verecek fiilleri kasten işlemeleri halinde cezalandırılması uygun görülür.

 

Cezalandırılmak; Toplumdan çıkarma, kamu görevini yapan kişiye göre özel hükümlere veya kanun hükümlerine göre değişen şekillerde adlî para cezasıyla düzenlenir. Kanunlar özgürlük, adalet ve eşitliğin sağlanmasına odaklanır.

 

Ceza Hukuku Davaları Nelerdir?

Ceza hukuku davaları kişi veya kişilerin işlediği suç fiillerine göre farklılık göstermektedir. Toplumun refahını ve eşitliğini sağlamak amacıyla tasarlanan hukuk sistemi, ceza kanunları aracılığıyla temel ilkelere dayanmaktadır.

 

 • Nitelikli zimmete para geçirme.
 • Birini kasten öldürmek veya yaralamak.
 • Gözaltı, tehdit ve şantaj
 • Şiddete, işkenceye ve kavgaya girişmek.
 • devlete karşı örgütlenmek
 • Devlet sırlarını açığa çıkarmak için girişimlerde bulunmak. (casusluk, veri hırsızlığı)
 • Topluma karşı örgütlenmek veya zararlı eylemlerde bulunmak.
 • Kişi veya kişilerin özgürlüğünü kısıtlayıcı eylemlerde bulunmak.
 • Kaçakçılık, sahtecilik ve uyuşturucu temini.
 • Belgelerde sahtecilik ve sahtecilik suçları
 • Ceza Hukuku Davaları Nerede Görülür?

Ceza hukuku davaları genellikle ağır ceza mahkemesi veya sulh ceza mahkemesi aracılığıyla ceza avukatı tarafından ele alınır. Bu davaların gidişatına ve suç unsurunun değerlendirilmesine bağlı olarak kişi veya kişiler hakkında hapis ve adlî para cezası verilmesi uygun görülecektir. Karşılıklı rıza esas alınarak değerlendirilen davalara ve çelişen hukuki durumlara göre süreç farklı işleyebilmektedir. Davalar genel olarak suçlunun toplumdan izole edilmesi, mağdurun haklarının karşılanması ve eşitliğin düzenlenmesine odaklanıyor.

 

Kanun yoluyla yapılacak davalar, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre kişinin işlediği suç fiiline göre Yargıtay ve savcılığın uygun göreceği karara göre değerlendirilir.

 

Ceza Davaları Nasıl Açılır?

Ceza davaları geniş bir hukuk sistemine bağlı olan Türk Adliyeleri ve mahkemeleri aracılığıyla incelenmektedir. Suçlu ve mağdurun aynı anda dinlendiği bu davaların açılabilmesi için suçun işlendiği sırada kolluk kuvvetlerine başvuran kişi tarafından dava açılabilmektedir. Aynı zamanda dava açmak için sulh ceza mahkemesine veya ceza mahkemesine başvurmak ve dilekçe yazmak dava açmak için yeterli bir işlemdir.

 

Mağdurun dava açabilmesi için yapması gereken tek şey mahkemeye suç duyurusunda bulunarak suçlunun aranması ve tutuklanması için işlem başlatılmasıdır. Cinsel suçlar, dolandırıcılık, organize suçlar, tehdit ve yaralama suçları da bu dalda incelenirken, kasten adam öldürme suçları da bu hukuk dalında incelenmektedir.

 

Ceza Hukuku Ceza Avukatı İş Tanımı

Ceza hukuku alanında çalışan bir ceza avukatı, devletin otoritesini ve toplumun refahını sarsacak herhangi bir eylemde bulunan suçlunun yakalanması için gerekli tedbirlerin alınmasını sağlayabilecek öncelikli kişiler arasındadır. Ceza hukuku eğitimi alan ve bu alanda eğitim alan avukat, müvekkilinin kanun kapsamındaki haklarının mahkemeyle paylaşılmasını, bulunmasını, savunulmasını ve dava sürecinde eşitliğin sağlanmasını umuyor. Profesyonel ve uzman bir yaklaşım sergileyerek kanunları inceler, müvekkilini mahkemede savunur, delilleri toplar ve ayrıca dosya hazırlayarak sürecin başlatılmasında etkilidir. Suç duyurusu veya itiraz dilekçeleri de ceza avukatı aracılığıyla yapılabilecek şekilde hukuk sistemindeki yerini almıştır.

 

Ceza Hukukunda Mahkeme Süreci

Ceza mahkemesi ve süreci, davanın kriterlerine ve ceza fiiline göre farklılık göstermektedir. Suçun türüne göre tanıkların ifadelerinin alınması, incelenmesi ve mahkemede savunma sürecinin başlatılmasıyla ilerler. Delil gerektiren durumlarda delillerin toplanması ve doğruluğunun araştırılması gerekebileceği gibi kişi veya kişilerin cezai durumlarının sebeplerinin de incelenmesi gerekebilmektedir.  Şartlı tahliye, tutuklama, gözaltı veya tutukluluk hakları da mahkeme sürecinde devam edebilecek yasal hükümler arasında yer alıyor. Suçlu da cezaevindeyken yargılama devam edebilir ve eylemin nedenleri araştırılmaya devam edilebilir.