İzmir Miras Avukatı

Öncelikle bilinmesi gerekir ki, Türk miras hukukuna tabi olan ilke “müllüğün yeri”dir, yani malın hukuki muamele mekanizmasını düzenleyenin yeridir, mülkiyet söz konusu olduğunda Türk hukuku uygulanır. Gayrimenkul ve taşınmazlar dahil Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir mülkün mülkiyeti.

Ayrıca, yabancı yatırımcıların Türkiye’de mülk satın alırken bilmeleri gereken   şey, taşınır malın ölen kişinin vatandaşlığını elinde bulundurduğu ülkedeki miras kanunlarına tabi olduğu, gayrimenkul ve taşınmazlarla ilgili olarak ise Türk kanunlarına uyulduğudur.

Türk Miras Hukukunda Kimler Gayrimenkul Mirasçısı Kabul Edilir?

Resmi olarak onaylanmış bir vasiyetin bulunmaması halinde, Türkiye’deki taşınmazların yasal mirasçıları aşağıdaki sıraya göre belirlenir:

  • Ölen kişinin ilk mirasçıları, belirli bir pay alan çocukları ve karı veya kocadır.
  • Ölen kişinin çocuğu yoksa ailesi onun mirasçıları olacaktır (anne ve baba).
  • Çocukların ve anne babanın yokluğunda eş/eş, mirası ölenin büyükbabası veya erkek kardeşi ile paylaşır.
  • Ölen kişinin hayatta akrabası yoksa, malın tamamı karı veya kocaya geçer.
  • Mirasçının yokluğunda, ölen kişinin tüm malları Türk hükümetine gidecek.

Miras bırakıldıktan sonra ölenin malları önceki kategorilere dağıtılır, varsa ölenin borçları bankalara, taksitlere veya herhangi bir ipoteğe ödenir.

Türk hukukuna göre, erkek ve kadın kotaları eşit olduğundan, malın yarısı eşe, diğer yarısı da çocuklara eşit olacaktır. Bu durum yatırımcıların, tüm mirasçılara uygulanması şartıyla izin verilen ülkelerinin miras yasalarına uyulup uyulamayacağını sorgulamalarına yol açmaktadır.

İzmir Miras Avukatı olarak önce miras hukukunu tanımlayalım. Miras hukuku, insanların ölümlerinden sonra malları üzerinde yapmak ... İzmir Miras Avukatı

izmir miras avukatı, izmir avukat, miras avukatı izmir, miras paylaşımı, konak miras avukatı, konak miras avukatı, narlıdere miras avukatı