Gayrimenkul Hukuku – İzmir gayrimenkul avukatı

 

Gayrimenkul hukuku neyi kapsar?

Ülkemizde veya ülkemiz dışında bir gayrimenkulün transferinden geçerli satış adımlarına kadar her alanda size destek olacak uzman avukatınızı bulmalısınız. Ülkemizde inşaat sektörünün son yıllarda gelişmesiyle birlikte gayrimenkul hukukunun daha sık kullanılan bir alan haline geldiğini de görebilirsiniz. Hukukun her alanında olduğu gibi alanında uzman kişilerle işbirliği yapmak sizin için genel işlem verimliliğini artıracaktır. Hukuk Büroları bu alanda sizlere hizmet verecek ve davaların takibini yapacaktır.

 

Hangi Alanlarda Hizmet Verilmektedir?

Gayrimenkul hukuku neyi kapsar? Haklarınızı korumanın yanı sıra, bakacağınız davanın hangi mahkemenin görev alanına girdiği konusunda da bilgi sahibi olmalısınız. Gayrimenkul hukuku denildiğinde akla ilk gelen dava konuları şu şekilde sıralanmaktadır;

  • Bir gayrimenkulün tapu işlemleri ve bu konudan doğabilecek tüm sorunlar
  • Kira sözleşmelerinin hazırlanması, ev sahibi ve kiracıların haklarının korunması
  • Yabancı kişilerin ülkemizde vatandaşlık sahibi olmadan mülk edinmesi işlemleri
  • Gayrimenkul alım satımından doğan tüm hususlar

Avukatınız size bu konularda ihtiyacınız olan tüm danışmanlığı sağlayacaktır. Hukuk Büroları ile iletişime geçerek, alanında uzman bir ekiple haklarınızı savunabilirsiniz.

Gayrimenkul Hukukuna Müdahalenin Önlenmesi Davası

Gayrimenkul hukuku neyi kapsar? Müdahalenin önlenmesi yani müdahale davalarının önlenmesi kapsamında haklarınızın yetkin avukatlar ve hukuki danışmanlık ile korunmasını mümkün kılabilirsiniz.

 

Öncelikle bir gayrimenkul kullanıma alınırken o gayrimenkulün sahibinden onay alınması gerekmektedir. Bu en temel kuraldır.

Bir alanı mülk sahibinin izni olmadan kişilerin kullanması veya kendi hakimiyetleri için kullanmaları bu davanın açılması için yeterli sebepler arasındadır.

Müdahaleyi önlemek için dava açılarak taşınmazın korunması sağlanır. Bu sayede gayrimenkulden kaynaklanan hak ihlalleri minimum düzeye indirilmektedir. Müdahalenin önlenmesinin yanı sıra izinsiz işlem yapanların cezalandırılması için de gerekli olan dava adımları tamamlanabilecek.

Dava açmanın asıl amacı, taşınmazı kurtarmak ve hak ihlallerini önlemek olmakla birlikte, sonradan dava açarak işgal edilen sürenin tazminini almak üzere dava açma hakkı da bulunmaktadır. Avukatınız bu yönlendirmelerin her birini kusursuz bir şekilde tamamlayacaktır.

Gayrimenkul hukuku neyi kapsar?

Müdahale yasağı davaları son dönemde en sık açılan ve hukuki destek aranan konuların başında geliyor.

 

Tapu İptal Davası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 Tapu iptal davaları da bu alan kapsamında değerlendirilmektedir. Tapu iptal işleminde dikkat edilmesi gerekenler:

 

Tapu iptal davası, tapu sahibi olan ve bu tapuyu hukuka aykırı olarak elde ettiği iddia edilen kişi aleyhine açılmaktadır.

Davanın olumlu sonuçlanabilmesi için davanın hukuka aykırı yönleri hakkında gerekli bilgilerin verilmesi gerekmektedir.

Tapu iptali davasında kişilerin uygulama aşamasına geçebilmesi için mahkeme kararının kesin olması gerekmektedir.

Tapu iptal davası, tek kişiden hisse senedi alarak tapu satın alarak diğer hissedarların haklarını kötüye kullanan kişiye karşı açılabilir.

Bu işlemin yanı sıra kişilerin satışı sağlayacak ruh sağlığına sahip olmaması da tapu senedinin geçerli olmadığını ispatlayacak unsurlar arasındadır. Elbette bu sağlık sorununun komite tarafından onaylanması ve mahkemeye sunulması gerekiyor.

Taşınmazlar üzerindeki hakların korunabilmesi için verilen bu itiraz yetkileri ve karşı dava hakları hakkında bilgi sahibi olunması gerekmektedir. Avukatınıza sorununuzun temelini açıkladığınızda ne tür bir dava açmanız gerektiği konusunda sizi hemen yönlendirecektir.

 

Ortaklığın Sona Ermesi Davası

Gayrimenkul hukuku neyi kapsar? Çok ortaklı gayrimenkuller nedeniyle açılan davalardan en sık görüleni şüphesiz ortaklığın sona ermesidir. Bu sürece isal-i şuur da denir. Miras hukuku ile yakından iç içe olan bir konu olduğunu da belirtmek gerekir. Ortaklığın sona ermesi için dava açmanın asıl püf noktası, kişilerin gayrimenkul paylaşımı veya satışı konusunda net bir karar verememesidir. Gayrimenkulün kullanımına ilişkin bu tür detaylar titizlikle dikkate alınacak ve hiçbir mirasçının haklarının ihlal edilmemesi için tüm yasal gereklilikler yerine getirilecektir.

 

 Gayrimenkullerin kamulaştırılması

Gayrimenkul hukuku Gayrimenkullerin kamulaştırma işlemlerine ilişkin olarak da sıklıkla davalar açılmaktadır. Bir veya birden fazla kişiye ait taşınmazların devlet tarafından kamu yararı amacıyla kamulaştırılması mümkündür. Bu alanda kişilerin kendi çıkarlarını korumak için bir avukatla işbirliği yaparak kamulaştırmaya karşı kendi haklarını korumaları mümkün olabilir. Kamulaştırma işlemi sırasında devlet kurumunun da kişinin tapu iptaline ilişkin dava açması gerekmektedir. Bu aşamada gerekli itirazı yaparak tapu iptali mümkündür.

 

Gayrimenkul Hukuku Neleri Kapsar? Şufa Davası

Rüçhan davası da bu Kanun kapsamında açılan ve mahkemelerde sıklıkla tartışılan unsurlardan biridir. Önalım hakkı incelendiğinde özellikle hak sahibinin taşınmazını üçüncü kişilere satmaya karar vermesi durumunda ortaya çıkmaktadır. Bu alanda başka bir hak sahibinin de taşınmazı satın alma konusunda aynı hakka sahip olduğunu ve bunun eşit şartlarda olacağını da eklemek gerekir.

 

Bu alandaki şartların yerine getirilmemesi veya genel bir hukuk ihlali dava açılmasına neden olabilir. Haklarınızı hukuki açıdan hiçbir sorun yaşamadan savunacak avukatınız tarafından gerekli tüm önlemler alınacaktır. Daha önce kendi alanlarında vaka sonuçlarına yetkin bir şekilde ulaşmış kişilerle işbirliği yapmak, elde edilecek genel verimliliği de güçlendirecektir.

 

Miras Hukukuna İlişkin Gayrimenkul Davaları

Miras hukuku ile gayrimenkul hukukunun oldukça iç içe geçmiş seçenekler olduğunu belirtmek gerekir. Özellikle miras hukukundan doğan haklarıyla ilgili olarak kişilerin tapu iptal davası açması yaygındır. Mirasçılardan birinin evin satışı sırasında haklarının ihlal edildiğini iddia etmesi durumunda avukat tarafından hakların korunması için gerekli adımlar atılacaktır. Ayrıca dilekçe hazırlayarak ve dava açmak için delil sunarak tapu iptali sonuçlarının da oldukça yüksek olduğu görülmektedir. Anlaşmalı satış da sıklıkla kullanılan terimler arasındadır. Karşı tarafın haklarının kötüye kullanılması ve dolandırıcılık yoluyla gayrimenkul üzerindeki hakların kazanılması da miras hukukundan kaynaklanan tapu iptal davası için yeterli sebep olacaktır. Miras hukuku ve gayrimenkul alanında avukatlar ile olumlu dava sonuçlarına ulaşabilirsiniz.