Trafik Kazalarında Ceza Davası Nasıl Açılır ? İzmir Avukat

Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır? Ölümlü veya yaralamalı trafik kazası nedeniyle ceza davasının açılması savcılıklar tarafından yapılacak soruşturma sonucunda açılmaktadır.

Trafik kazası sebebiyle ağır ceza mahkemesine dava açılabileceği gibi asliye ceza mahkemeleri de taksirle yaralama sebebiyle meydana gelen trafik kazası ceza davalarına bakmakla yetkilidir.

Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır?

İzmir Avukat aracılığı ile Trafik kazası ceza davası nasıl açılır konusunda detaylı bilgi sahibi olunması için ceza davasının nasıl açılacağı konusunda gerekli usul işlemlerinin neler olduğuna bakmak gerekir.

Ceza davaları takibi şikayete bağlı olan suçlar ve savcılık makamınca re’ sen takip edilen suçlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Ceza davası açılması için suç duyurusunda bulunulması veya soruşturma açılarak savcılık makamı tarafından mahkemeye iddianame sunulması gerekir.

Trafik kazalarında da suç duyurusunda bulunulması veya savcılık tarafından dava açılması suretiyle trafik ceza davası açılmaktadır.

Ölümlü Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır?

Ölümlü trafik kazası sebebiyle araç sürücüleri hakkında kamu davası açılması için cumhuriyet savcılıkları tarafından soruşturma yürütülmekte soruşturma neticesinde dava açılması için yeterli şüphenin varlığı halinde araç sürücülerine kamu davası açılmaktadır.

Ölümlü trafik kazalarında polis tutanakları, bilirkişi raporları, tanıklar, kamera kayıtları önemli birer delildir. Bu delilleri inceleyen savcılık kazaya sebebiyet veren olaylar ve kişiler hakkında bilgi sahibi olmakta ve davada kimin kusurlu olduğu ortaya çıkarılmaya çalışılmaktadır.

Ölümlü trafik kazalarında genellikle sürücülere yapılan savcılık soruşturma işlemlerinden sonra şikayet olmasa bile kamu davası açılmaktadır. Çünkü ortada bir ölüm söz konusudur. Yapılacak soruşturma neticesinde savcı dava açmazsa suç vasfının oluşmadığından ya da dava ile ilgili sürücünün kusurlu bulunmadığından dava açılmamış anlamı çıkarılabilir.

Ölümlü trafik kazası nedeniyle dava açılmışsa ağır ceza mahkemeleri bu davalara bakmakla görevli ve yetkilidir. Yargılama sonucunda hapis cezasına hükmolunabileceği beraat, adli para cezası gibi daha farklı kararlarda alınabilmektedir.

Yaralamalı Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır?

Yaralamalı trafik kazası sebebiyle ceza davalarına asliye ceza mahkemeleri bakmaktadır. Asliye ceza mahkemesine taksirle yaralamalı trafik kazası ceza davası açılabilmesi için karşılıklı şikayetçi olmak veya tek taraflı şikayet aranmaktadır.

Yaralamalı trafik kazası sebebiyle ceza davasının açılması suç duyurusunda bulunmak suretiyle cumhuriyet savcılığınca gerçekleştirilen soruşturma sonucunda netlik kazanacaktır. Trafik kazasının oluş şekli, polis tutanakları, görgü tanıkları ve diğer tüm delilleri inceleyen savcı kusur durumu ve şikayete göre dava açmak için yeterli şüpheye ulaşması halinde asliye ceza mahkemesine ceza davası açacaktır.

Savcılık makamı olayın niteliğine ve trafik kazasının oluş şekline göre sürücü veya trafik kazasına sebebiyet veren yayanın ifadesini alabilir. Bu ifade alma işlemi şikayetçi yani müşteki sıfatıyla alınabileceği gibi şüpheli yani suç şüphesi altında bulunan kimse sıfatıyla da alınabilmektedir.

Trafik kazalarına bağlı ceza davaları mahkumiyetle sonuçlanma ihtimali olan davalar olduğundan bu davaların ceza hukuku alanında profesyonel hizmet veren avukatlık bürolarından hukuki yardım alınarak takip edilmesinde fayda vardır.

Trafik kazaları günümüzde sıklıkla karşılaştığımız ve bireyin canına mal olabilecek kadar kötü sonuçlara yol açan olaylardandır.

Trafik kazalarının birbirinden farklı birçok sebebi olmakla beraber en büyük sebebi bütün araştırmalarda da görüldüğü üzere insandır. İnsan trafik kazalarının en büyük nedeni olmakla beraber bunu alt başlıklara ayırdığımızda insanın gerçekleştirmiş olduğu onlarca kusurlu davranış trafik kazalarının nedenleri arasında yer almaktadır.

Bu kusurlu davranışlara örnekler verdiğimizde alkollü araç kullanmak, hız sınırını şehir içi ya da şehirlerarası yollarda aşmak, trafik kurallarına riayet etmemek, kırmızı ışıkta geçmek ve buna benzer birçok kusurlu davranış sayılabilmektedir.

Trafik kazaları sadece tazminat hukuku olarak özel hukuk davaları arasında yer almamaktadır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye attığı için ve içerisinde insanların kusurlu davranışlarının yer alması dolayısı ile kamuyu tehlike altına da soktuğu için kamu hukukunu da ilgilendirmektedir.

Bu nedenle yaralanan kişi ya da ölen kişinin yakınları herhangi bir dava açmasalar dahi kamu hukukuna da sirayet etmesinden dolayı Trafik kazası ceza davaları resen açılmaktadır.

Trafik Kazasından sorumlu tutulan kişi bilinçli ya da bilinçsiz taksirden adam yaralama ya da öldürme suçu altında sorumlu tutulmaktadır.

Trafik kazalarında meydana gelen olay sonucu kişi çoğu zaman kasten değil taksirden sorumlu tutulmaktadır. Fakat somut olayın özelliklerine göre de sonuç değişebilmektedir.

Trafik kazasının sonuçlarına göre Trafik kazası ceza davaları görülmektedir. Öncelikle davanın oluşunda sorumlu kolluk kuvveti aracılığı ile c.savcılığı araştırma ve inceleme yapmaktadır.

Trafik kazasında olayın oluşu, olayda kusur gibi etmenler alınacak cezanın derecesini belirlemektedir. C.Savcısı ölümlü kazalarda Ağır Ceza Mahkemesine,  asliye ve sulh ceza mahkemelerinde görülmektedir.

Trafik kazasının ölümle sonuçlanması durumunda, C.savcısı olayın durumuna göre il etapda tutuklama için nöbetçi mahkemelerden tutuklamayı talep edebilir.

Trafik kazası sonucu ilk tutuklamalarda sanığın 7 gün içinde itiraz hakkı bulunmaktadır. | Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır Görülür?

Trafik Kazası Eğer Ölüme Sebep Olduysa Hukuki Süreç Nasıl İşleyecektir?

Trafik Kazasının meydana geldiği yere yakın olan ve o bölgeden sorumlu olan kolluk kuvvetleri kazanın olduğu yere intikal edecekler ve böylece polis soruşturması başlayacaktır.

Trafik Kaza tutanağı polis soruşturması kapsamında tutulan önemli tutanaklardan biridir. Bunun nedeni ise asıl kusurun kimde olacağını belirlemek ve kazanın nasıl meydana geldiği hususunda bilgiler edinmek asıl amaçtır kaza tutanağının tutulmasında.

Polis soruşturması kapsamında yapılan bir diğer inceleme de kazaya karışan araçların ya da aracın tespiti ve incelenmesidir. Burada aracın plaka numarası, aracın hızının tespiti ve sigorta poliçesi gibi durumların tespitinde önemlidir.

Polis soruşturmasında en önemli iki kaynak görgü tanıklarının ifadesi ve mobese kameralarında kaza anının kayıtlarıdır.

Polis soruşturmasının tamamlanmasından sonra kazanın mağduru dava açmasa dahi kamu hukukunu ilgilendirdiğinden dolayı soruşturma kapsamı Cumhuriyet Savcılığına intikal edecektir. Soruşturma tamamlandıktan sonra savcılığa dosya yollanır.

Burada kişi davanın tarafı olmak istemese bile dava kamu hukukunu ilgilendirdiğinden dolayı devam edecektir. Fakat trafik kazalarında önerilen kişinin uğradığı zararların azmin edilmesi ve adaletin yerini bulması için davayı gerek İzmir avukat aracılığı ile gerekse kendisinin takip etmesidir. Genelde yıpratıcı olan bu süreçte kişi hakkını korumak için bütün imkânlarını kullanmaktan çekinmemelidir.

Yol durumu, alkol tespiti gibi birçok konuda bilgi edinmeli kaza anında meydana gelen ve kazaya neden olan ve davalı tarafın aleyhine kendisinin lehine olan bütün delilleri toplamak için ya da mahkemenin toplaması için elinden geleni yapmalıdır.

Mahkemeden bir şey isteyeceği takdirde ya da delil, belge sunacağı takdirde bunu her zaman dilekçe ile gerçekleştirmelidir. | Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Açılır Görülür?

Trafik Kazası Ceza Davası Nasıl Görülür?

Ölüm meydana gelen kazalarda ağır ceza mahkemeleri görevlidir. Hukuk sistemimiz derecelidir yani önce davalar yerel mahkemede görülür daha sonra istinaf mahkemelerine dava intikal eder eğer taraflar davanın kesinleşmesini istemezler ve yanlış bir karar verildiğini ifade ederler ise ve daha sonra en son olarak dava duruma göre yüksek mahkemeye intikal etmektedir.

Hukuk sistemi içerisinde bulunan hukuk denetim mekanizmalarına göre yüksek mahkemeler ayrılmaktadır. Adli hukukta yüksek mahkeme Yargıtay, İdare Hukukunda yüksek mahkeme Danıştay’dır.

Ceza hukuku adli hukuk kapsamı içerisinde değerlendirilmektedir ve bu nedenle yüksek mahkemesi Yargıtay’dır. Trafik kazalarında taraflar yerel mahkeme de yani ilk derece mahkemesinde verilen karardan hoşnut değillerse bu sefer kararın kesinleşmesine izin vermeyerek üst derece mahkemesine davanın intikal etmesini sağlarlar.

İzmir avukat...hapis cezasına hükmolunabileceği beraat, adli para cezası Trafik Kazası Ölüme Sebep Olduysa Hukuki Süreç Nasıl İşleyecektir? İzmir avukat

izmir avukat, avukat izmir, izmir ceza avukatı, ceza avukatı izmir, izmir trafik kazası avukatı