İzmir Tüketici Avukatı 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiş olup, uyuşmazlıklarda halen 6502 sayılı kanun uygulanmaktadır. 6502 sayılı kanun uyarınca tüketici hukuku tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı, tüketiciyi aydınlatıcı ve bilinçlendirici önlemleri almak, tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konulardaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun Madde 1-

Bu Kanun amacı, kamu yararına uygun olarak tüketicinin sağlık ve güvenliği ile ekonomik çıkarlarını koruyucu, aydınlatıcı, eğitici, zararlarını tazmin edici, çevresel tehlikelerden korunmasını sağlayıcı önlemleri almak ve tüketicilerin kendilerini koruyucu girişimlerini özendirmek ve bu konudaki politikaların oluşturulmasında gönüllü örgütlenmeleri teşvik etmeye ilişkin hususları düzenlemektir.

İzmir Tüketici Avukatı Avukat Mert KURU Tüketici hukuku alanındaki faaliyetleri taraflar arasında yazılı veya sözlü olarak ortaya çıkan bütün problemlerin çözümü alanında faaliyet göstermektedir.

Tüketici hakları alanında dünyada yaşanan gelişmeler sonucunda 1985 yılında AT Konseyi sekiz evrensel tüketici hakkını kabul ve ilan etmiştir. Bunlar:

1-Temel gereksinimlerin karşılanması hakkı.

2-Güvenlik ve güven duyma hakkı.

3-Mal ve hizmetleri serbestçe seçme hakkı.

4-Bilgi edinme hakkı.

5-Eğitilme hakkı.

6-Tazmin hakkı.

7-Temsil hakkı.

8-Sağlıklı bir çevreye sahip olma hakkı.

İzmir Tüketici Avukatı Makalesinde Ayıplı hizmet, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 13. Maddesinde tanımlanmıştır. İzmir Tüketici Avukatı

izmir tüketici avukatı, tüketici avukatı izmir, bayraklı tüketici avukatı, bornova tüketici avukatı, konak tüketici avukatı