Yazılar

Boşanma Davası Nasıl Açılır ?

Boşanma

Her insanın başına gelme ihtimali olan bir durum olan boşanmanın, hayatın bir gerçeği olduğunu kabul etmek gerekir. Nasıl ki evlilik hayatımızın içerisinde ise bunun tam tersi olan boşanma da bir o kadar hayatımızda yer almaktadır. Bu nedenle boşanmaktan başka bir çarenin olmadığı durumlarda, nelere dikkat etmemiz gerektiğini iyi kavramamız gerekmektedir.

Şiddetli geçimsizlik, Zina (aldatma), Hayata Kast, Akıl Sağlığı, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış, Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme, Terk Sebebiyle boşanma davası açılabilir. Çekişmeli boşanma davası açmak isteyen kişi, yalnızca yukarıda kanunda belirtilen sebeplere dayanarak boşanma davası açabilmektedir.

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Evli çiftler boşanmaya karar verdikleri zaman bir tercih yapmaları gerekir. Anlaşmalı şekilde boşanma veya çekişmeli şekilde boşanmayı seçebilirler. Boşanma davası için Aile Mahkemesine başvurmaları gerekir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır.

Boşanmak isteyen kişi ya da taraflardan biri şu belgeleri tamamlamaları gerekir:

  • İki nüsha dava dilekçesi ( Avukata danışmadan yazılması önerilmez)
  • Nüfus cüzdan fotokopisi
  • Varsa eklemek istediği belgelerAdliyelerdeki tevzi bürosuna başvurarak dava açılabilmektedir

Dava avukatlı ya da avukatsız şekilde açabilir. Anlaşmalı boşanma veya çekişmeli boşanmada olsa hukuki destek almadan, avukatlık hizmeti olmadan kendi davanızı kendiniz de yürütebilirsiniz. Ancak yasal düzenlemeler, Yargıtay kararları, davalarda gerekli durumlarda yapılması gereken itirazlar, delil sunma, tanık dinletme usulleri vb. ve daha birçok önemli konuda bu işin eğitimini almadığınız için, yani avukat olmadığınız için, boşanma davası sonunda geri dönülmesi mümkün olmayan hukuki kayıplar yaşayabilirsiniz. Sizin tercihinize göre, piyasa araştırması yapılarak, yaptığınız birebir görüşmeler sonucu size güven veren, alanında deneyimli, sizi anlayan, anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davanızla ilgili her türlü sorunuzda yanınızda olacak, her an ulaşabileceğiniz ve davanızı hukuki hak kayıplarına sebep olmadan kazanacağına inandığınız bir avukatla çalışmak, dava sürecinizi daha kolay, daha verimli ve sağlıklı yürütmenize yardımcı olacak, hukuki anlamda da güvende olmanızı sağlayacaktır. İzmir Boşanma davanızda  tecrübemizle yanınızdayız Boşanma Davası Nerede Açılır?

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 167. Maddesi “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir” olarak belirtmiştir. Bu kanun maddesine dayanarak boşanma davası açmak isteyen kişi, boşanma davasını açarken hangi yer mahkemesinde boşanma davasını açabileceğini seçebilmektedir.

Kişi, boşanmak istediği eşinin yerleşim yerinde yani ikametgâhında veya son defa 6 aydan beri eşi ile birlikte oturduğu yer mahkemesinde boşanma davası açabilir ya da kendisi yerleşim yerini yani ikametgâhını taşımışsa, taşıdığı yer mahkemesinde de boşanma davası açabilir.

Boşanma Davası Ücreti – Boşanma Davası Masrafları – Avukatlık Ücreti nedir?

Boşanma Davası için dava açarken harç yatırılması gerekmektedir, bununla beraber gider avansı da yatırılmaktadır.

Avukat tutmanız, hukuki danışmanlık almanız halinde avukatlık ücreti de ödeneceği unutulmamalıdır, ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi dönülmez hukuki kayıplara maruz kalmamak için, avukatlık hizmeti almanız, boşanma davanızın lehinize sonuçlanmasına yardımcı olacaktır.

Boşanma Davasında Her Duruşmaya Katılmak Gerekli Midir?

Her iki tarafında avukatı varsa duruşmaya vekil avukatlar katılacağı için, katılmak zorunlu değildir. Özellikle davacı tarafın avukatlık hizmetli almaması, yani avukat tutmaması halinde, boşanma davasına katılmaması halinde ilgili dava işlemden kaldırılır. İzmir boşanma avukatı

Anlaşmalı Boşanma Nedir?

Anlaşmalı boşanmada, eşler boşanmanın şartları üzerinde fikir birliği sağlamışlardır ve her iki tarafın da üzerinde uzlaştığı bir boşanma protokolü metni kabulü ile  gerçekleşir.

Anlaşmalı Boşanma Şartları Nelerdir?

1. Evliliğin en az 1 yıl sürmüş olması

2. Eşler aynı zamanda mahkemeye başvurmalıdır veya bir tarafça açılan dava diğer eş tarafınca kabul edilmelidir.

3. Mahkeme hâkimince her iki taraf dinlenerek, serbestçe bu kararı aldıklarına karar vermesi

4. Her iki tarafın boşanma sonrasındaki mal paylaşımı ve çocukların durumu (velayet vb.) hakkında ortak bir karara varmış olması (protokol ile) ve mahkeme hâkiminin de bu protokolü onaylaması sonrasında taraflar boşanabilirler

İzmir boşanma avukat hizmeti ile Kuru Hukuk Bürosu bilgi ve uzmanlık gerektiren ilgili dilekçe ile protokolün hazırlanması ve eşlerin uzlaşmalarının sağlaması hususlarında profesyonel destek sağlar, İzmir boşanma davası açarak süreci takip eder.

Anlaşmalı Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Olağanüstü durumlar dışında ilk ve tek celsede sonuçlanır, burada önemli olan dava dilekçesiyle başvurduktan sonra, ilgili mahkemenin verdiği ilk duruşma gününün ne kadar yakın olacağıdır. Bu minvalde 1 hafta sonra duruşma günü verilmesi halinde, 1 hafta sonunda İzmir Anlaşmalı Boşanma gerçekleşmiş olur.

Çekişmeli Boşanma Nedir?

Tarafların boşanma ve ferileri ( nafaka,tazminat, velayet vs.) üzerinde fikir birliği sağlayamadıkları, eşlerden birinin boşanmak istemediği durumlardaki boşanma türüdür.

Çekişmeli Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Kanunda belirtilen boşanma sebepleri;

1. Zina

2. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme

3. Terk etme

4. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış

5. Evlilik birliğinin temelden sarsılması

6. Akıl hastalığıdır.

Dava dilekçesinin hazırlanması, maddi ve manevi menfaatlerinizin korunması, mal paylaşımı, velayet vb. konularda bilgi birikimi ve tecrübemizle İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma davanızda yanınızdayız.

Çekişmeli Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Çekişmeli boşanma davasının adından da anlaşılabileceği gibi, her iki tarafında boşanma şartları konusunda fikir birliğine varamaması sebebiyle anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun süreceği neredeyse kesindir. Her iki tarafın iddiaları, duruşmalar arasında geçen süreler, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi vb. raporlarının hazırlanması için geçecek süreler düşünüldüğünde süreç oldukça uzayabilmekte ancak zaman zaman 3-4 duruşma sonrasında da karar verilebilmektedir.

İzmir çekişmeli boşanma avukatı

Boşanma Davasında Velayet Kime Verilir?

Çocuğun üstün yararı, velayet konusundaki en önemli husustur. Maddi ve manevi olarak çocuk kimin yanında daha iyi şartlarda olacaksa velayetin ona verilmesi genellikle hükmedilir. Yerel mahkeme velayetin kime bırakılacağına karar verirken, tarafların ekonomik ve psikolojik durumlarını, çocuğun yaşını, ihtiyaçlarını, hatta çocuk kendini ifade edebilecek yaşta ve durumda ise çocuğun isteğini de göz önünde bulundurmaktadır. İzmir çekişmeli boşanma avukatı – İzmir anlaşmalı boşanma avukatı

Çekişmeli Boşanma Davasında Tazminat ve Nafaka Talep Edilebilir Mi?

Çekişmeli boşanma davasında maddi manevi tazminatı ve nafaka talebinde bulunabilirsiniz. Nafaka talebi hem kendiniz hem de müşterek çocuklar için yapılabilir.

İzmir Avukat Danışmanlık – İzmir Boşanma Avukatı – Kuru Hukuk Bürosu İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma davanızda yanınızdayız.

Tedbir Nafakası Nedir ve Ne Zaman Talep Edilebilir?

Boşanma davası başladıktan sonra veya boşanma davası devam ederken, eş ve reşit olmayan çocuklar (18 yaşından küçük) yararına mahkemenin hükmettiği nafaka türüdür. İzmir Avukatlık danışmanlık – İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma – İzmir boşanma avukatı

Çekişmeli Boşanma Davasında Eşim Üzerine Kayıtlı Menkul ve Gayrimenkul İçin Paylaşım Talebinde Bulunabilir Miyim?

Bu durum için ayrı dava açılması gerekir. İzmir Boşanma Avukatı yardımı ile İzmir çekişmeli boşanma – İzmir anlaşmalı boşanma

Çekişmeli Boşanma Davasında Verilen Karar İçin Temyiz Yolu Açık Mıdır? 

Evet, verilen kararı temyiz etme hakkınız bulunmaktadır. İzmir Avukat Danışmanlık, İzmir boşanma avukatı

Boşanma Davasında Kadının Hakları Nelerdir?

Ayrı Yaşama Hakkı: Evlilik birliğinin temel kuralı her ne kadar eşlerin birlikte yaşaması olsa da bazı durumlarda eşlerden bir tanesi ayrı yaşama hakkı talep edebilir. Bu durum Türk Medeni kanununun 197. Maddesinde düzenlenmiştir. Kadının kişiliği, ekonomik güvenliği ve aile huzuru tehlike altında ise hâkimden ayrı yaşama hakkı talep edilebilir. İzmir boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Çocuğun Tedbiren Velayetini Talep Etme Hakkı: Boşanma davasının ferilerinden olan velayet hakkı, dava sonuçlanıncaya kadar hâkim tarafından geçici olarak belirlenir. Bu doğrultuda geçici velayet kendisine ait olan eş, diğer taraftan çocuğun kendisine teslim edilmesini talep edebilir. İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı: geçici ya da kalıcı velayet kendisine verilmeyen eş lehine hakim tarafından çocuğun psikolojik ve sosyolojik gelişimine uygun olarak belirli zaman aralığı belirlenerek çocukla görüşmesi sağlanır. İzmir avukat – İzmir hukuki danışma –  Boşanma davasında kadının hakları

Ortak Konutun Özgülenmesini Talep Etme Hakkı: Boşanma davasının açılmasının ardından, tarafın talebi üzerine hakim müşterek konutu ihtiyaca göre o eşe tahsis eder. Burada hakim konutun hangi eşe ait olduğuna ya da kira sözleşmesine hangi eşin taraf olduğuna bakmaz. Esin ihtiyaç durumuna göre tahsis edilir. İzmir anlaşmalı boşanma avukatı -Boşanma davasında kadının hakları

Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı: Çocuğun geçici velayeti kendisine verilmeyen taraf, diğer taraftan dava sonuçlanıncaya kadar tedbir nafakası talep edebilir.  İzmir boşanma avukatı – İzmir avukat iletişim-Boşanma davasında kadının hakları

İştirak Nafakası Hakkı: Dava süresince talep edilen tedbir nafakası, davanın sonuçlanmasının ardından iştirak nafakasına dönüşür. İzmir boşanma avukatı– Boşanma davasında kadının hakları

Kadın İçin Tedbir Nafakası Hakkı: Boşanma davası neticesinde belirlenecek olan nafakadan önce, dava süresince mağdur olmaması için hâkim tarafından uygun görülen bir nafaka miktarı belirlenir. Tedbir nafakası davanın sonuçlanması ile sona erer. İzmir anlaşmalı boşanma – İzmir çekişmeli boşanma – Boşanma davasında kadının hakları

Yoksulluk Nafakası Hakkı: Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek olan taraf, kusuru daha ağır olmamak koşulu ile diğer taraftan nafaka isteyebilir. İzmir avukat, izmir hukuki danışmanlık – Boşanma davasında kadının hakları

Kadının Maddi Tazminat Hakkı: Evlilik birliğinin devamı sırasında diğer eşin kusuru yüzünden maddi olarak zarara uğradığını ispat eden taraf, maddi tazminat talebinde bulunabilir. İzmir avukat – Boşanma davasında kadının hakları

Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı: Boşanma davasının açılmasıyla birlikte, ziynet alacağı da talep edilebilir. Kadına takılan her türlü ziynet eşyası kadına aittir. Erkeğe takılan ancak kadının kullanabileceği türdeki ziynet eşyaları yine kadına aittir. İzmir boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Kadın Eşin Manevi Tazminat Hakkı: Evliliğin devamı ve boşanma süresince manevi olarak zarara uğrayan kadın, erkekten manevi tazminat talep edebilir. Burada uygun tazminat miktarı hâkim tarafından belirlenir. İzmir avukat danışma, İzmir hukuki danışmanlık – Boşanma davasında kadının hakları

6284 Sayılı Yasadan Kaynaklanan Koruyucu Tedbirlerin Uygulanmasını Talep Etme Hakkı: İlgili yasa kadına karşı şiddeti önleyici bir takım tedbirleri içermektedir. Bu doğrultuda boşanma davasının açılması nedeni şiddetten kaynaklanıyorsa, bu yasadaki tedbirlerin uygulanması talep edilebilir. İzmir anlaşmalı boşanma avukatı – İzmir çekişmeli boşanma avukatı – Boşanma davasında kadının hakları

Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar: Evlilik süresince elde edilen malların paylaşımı da boşanma davası ile birlikte talep edilebilir. Ancak mal paylaşımı davası açabilmek için boşanma davasının kesinleşmesi gerekmektedir. İzmir avukat, İzmir hukuki danışma – Boşanma davasında kadının hakları