[bt_section layout=”boxed” top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”bottomExtraSpaced” skin=”inherit” full_screen=”no” vertical_align=”inherit” divider=”no” back_image=”1516″ back_color=”” back_video=”” video_settings=”” parallax=”” parallax_offset=”” animation=”” animation_back=”” animation_impress=”” el_id=”” el_class=”” el_style=”” responsive=””][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topExtraSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”not-spaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section][bt_section][bt_row][bt_column width=”1/1″][bt_text]

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Elektronik İletişimi’ni kabul etmekle verdiğiniz ve/veya bundan sonra herhangi bir sebepten dolayı vereceğiniz iletişim bilgileri ve diğer kişisel olan/olmayan verileriniz, gizliliklerinin korunması için gerekli tedbirler alınarak işlenmesine dair kanuni ilkelere ve kişisel veri saklama ve imha politikalarına uygun şekilde, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, veri sorumlusu sıfatıyla Şirketimiz MERT KURU, iş ortaklarımız, haleflerimiz, danışmanlarımız, temsilcilerimiz, şirket yetkililerimiz, servis sağlayıcılarımız, şirket birimlerimiz, işbirliği içerisinde olduğumuz üçüncü kişiler/kuruluşlar (sosyal medya ve online reklam ağı işletmecileri dahil) tarafından, yasal nedenlerle, genel ve kişiye özel ürün / hizmet ve imkanlardan yararlandırılabilmeniz, her türlü ürün / hizmet tanıtımı, reklam, iletişim, kampanya, indirim, promosyon, satış, pazarlama, iletişim ve üyelik işlemleri, bilgilendirmeleri ve uygulamaları yapılması amacı ile ve bu kapsamda Şirketimizin yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirilebilmesi amacıyla isim, soyisim, yaşanılan bölge, fatura içerikleri, cep/ev/iş telefon numarası, cihaz kodları, tanımlama (çerez) bilgileri, reklam tanıtıcısı bilgileri, mail adresi ve konum verileri gibi kişisel verilerinizin otomatik olan/olmayan yöntemler ile temini, devralınması, yasal azami süreler aşılmamak üzere ve bilginin mahiyetine göre işlenme amacına uygun olarak öngörülecek süre ile yurt içinde ve dışında yazılı/manyetik arşivlere kaydedilmesi, depolanması, saklanması, muhafazası, elde edilebilir hale getirilmesi, kullanılması, güncellenmesi, değiştirilmesi, birleştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, sınıflandırılması, açıklanması, paylaşımı, yurt içinde veya dışına aktarılması, transferi, imhası ve sair suretler ile işlenmesi için izin vermiş olursunuz.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde şirketimize yazılı olarak başvurarak;

  1. a) işlenip işlenmediğini öğrenme
  2. b) kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  3. c) kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,
  2. e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  3. f) kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
  4. g) kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

ğ) kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

6698 Sayılı Kanun kapsamında bizimle iletişime geçmek, geri bildirimde bulunmak ya da sorularınızı yöneltmek isterseniz, kimliğinizi teşvik edici belgeler ve talebinizi içeren dilekçeniz ile “Adres: Adalet Mahallesi 2131/1 Sok. Altundağ Plaza No:2 Kat:4 D:24 Bayraklı / İZMİR” adresine bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya av.mertkuru@kuruhukuk.comadresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Bu kapsamda konuyla ilgili yapılacak olan yazılı başvurular tarafımızdan yapılacak olan kimlik doğrulamasını takiben kabul edilecek olup, ilgililere yasal süreler içerisinde geri dönüşte bulunulacaktır.

[/bt_text][bt_hr top_spaced=”topSemiSpaced” bottom_spaced=”bottomSemiSpaced” transparent_border=”noBorder” el_class=”” el_style=”” responsive=””][/bt_hr][/bt_column][/bt_row][/bt_section]